EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish
info@turkuazarboy.com +90 212 296 79 39

UZAKTAN / ONLINE DOKTORA

Doktora, en yüksek seviyeli akademik derecedir. Bir bilim dalında, doktora derecesine sahip olmak, doktorayı veren akademisyenler seviyesine yükselmek, onlarla eşit duruma gelmek demektir. Bir başka deyişle doktora bilimsel yeterlilik derecesidir. Doktorasını yapmış herkes o alanda eşit yeterliliktedir. Doçentlik ve profesörlük sadece akademik unvanlar olup, doktora ile desteklenmediği takdirde, o bilim dalında bilimsel yeterliliğe karşılık gelmezler. Bu yüzden bilimsel yeterlilikte esas olan doktoradır. Doktora, uluslararası itibar taşıyan bir bilimsel unvan olmasına rağmen, doçentlik ve profesörlük başka üniversiteler ve/veya ülkelerce tanınmayabilir. ” Doktora vermek ” diye terimlenir. (Vikipedi)

Doktora Programının Amacı

Doktora programlarında, programı açan üniversite, kabul ettiği adayın, Lisans ve Yüksek lisanstan, o bilim dalında “bilmesi gereken her şeyi biliyor” kabul edip, doktora eğitimi sırasında adayın, bilime bir katkıda bulunmasını beklerken. üstüne o konuyu öğretebileceğini tanımlar.

Neden Uzaktan Doktora?

Dünya genelinde üniversitelerin ve iş dünyasının karşılıklı yaygın tercihidir.

İş dünyasından profesyoneller ve yöneticiler Uzaktan/Online Doktora ile; gelirlerinde ve kariyerlerinde fark yaratmaktadırlar.

Ph.D. mi, Doctorate mi? Hangi Doktora Türünü Tercih Etmelisiniz?  
Doktora programlar iki farklı şekilde yapılmaktadır. Ph.D. ve Doctorate. Birbirleriyle sıklıkla karıştırılan bu terimleri aşağıdaki tabloda karşılaştırabilirsiniz.

Ph.D. Doctorate
Akademik yönü ağırlıklı olan doktora çalışması. Kariyer yönü ağırlıklı olan doktora çalışması.
Programı tamamladığınızda Doktora (Dr.) derecesi elde edersiniz. (Ph.D.) Programı tamamladığınızda Doktora (Dr.) derecesi elde edersiniz. (Doctor of ….)
Araştırma yönü derin ve ağır, yoğun tez çalışması içerir. Eldeki mevcut verilerin işlenebildiği, daha az yoğun tez çalışması içerir.
Ph.D. Uzmanlık derecesini daha ileriye taşımak isteyenlerin, daha uzun zaman ve emek ile yapacakları, ileride postdoc imkanı olan çalışmadır. Daha dar zamanı olan, yoğun çalışanların biraz daha hızlı uzmanlaşmak için yapacakları, ileride postdoc imkanı olmayan çalışmadır.
Ph.D. yapanlar; akademik uzmanlık alanlarında yeni bilgilerin bulunması yada mevcut bilgilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalarını yürütürler. Doctorate yapanlar, iş hayatında uzman oldukları alanda derinleşme, mesleki uygulamaların geliştirilmesi yönünde çalışmalarını yürütürler.
Ph.D. takribi 3 yıl sürer. Doctorate takribi 2-2,5 yıl sürer.

Yapacağınız doktora türüne  kişisel ve mesleki beklentilerinize göre karar vermelisiniz.

Doktora Alanları Nelerdir?

Doktora yapabileceğiniz alanları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz. (Üniversitelere göre alanlar değişmektedir.)

Ph.D. Doctorate
– İşletme Yönetimi
– Finans ve Ekonomi
– İktisat
– Hukuk
– Sosyal Bilimler
– Politik Bilimler
– İdare ve Yönetim
– Eğitim Bilimleri
– Sağlık Bilimleri
– Psikoloji
– Mimarlık
– Mühendislik (IT, İnşaat, Elektrik, Makine, Ziraat)
– Ulusal Güvenlik
– Müzik ve Dans Sanatları
– Diğer alanlar için lütfen sorunuz.
– İşletme Yönetimi
– Finans ve Ekonomi
– Eğitim Bilimleri
– Yönetim ve Organizasyon
– Kurumsal İletişim
– Kişilerarası İletişim
– Örgüt Psikolojisi
– Diğer alanlar için lütfen sorunuz.

Doktora Programında Hangi Eğitim Yöntemini Tercih Etmelisiniz?
Temsil ettiğimiz yurtdışı üniversitelerin tümünde, tıpkı dünyanın geri kalan kısmında yer alan üniversitelerin neredeyse tamamında olduğu gibi, doktora programlarında akademik devam mecburiyeti yoktur. Devam zorunluluğu olan doktora programları, üniversitenin bünyesinde araştırılması zaruri olan ve ya üniversitenin ya da sponsorların fonladığı programlar biçiminde sürdürülmekte, geçimini üniversiteden temin etmeyen kalan herkes, doktora programını uzaktan yapmaktadır.

Ülkemizde yürürlükte olan YÖK ve ÜAK doktora denkliğine başvuru şartlarının getirdiği zorunluluk nedeniyle, doktora derecesi için denklik almak zorunda olanlar için, ilgili mevzuatın örgün doktora koşullarını karşılayan  yarı zamanlı ve tam zamanlı doktora programları temsil edilmektedir. Doktora programlarımızın denkliği ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen randevu alın.

YÖK Doktora Denklik Başvuru Koşulları

Yurt dışında alınan doktora unvanlarının denkliği

MADDE 4– (1) Adaylar, yurt dışında almış olduğu doktora unvanının 2547 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (b) bendinin beş numaralı fıkrası uyarınca Türkiye’de yapılan doktoraya eşdeğer sayılması için, aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığına başvurur.

a) Doktora diplomasının aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı tercümesi,

b) Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti, diploma yabancı ülkede alınmış ise Yüksek Öğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

c) Yüksek lisansla birleştirilmemiş doktora eğitimleri için yapılan başvurularda, yüksek lisans diplomasının onaylı sureti, diploma yabancı ülkede alınmış ise Yüksek Öğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

ç) Doktora diplomasına esas teşkil eden transkript aslı ve noter onaylı tercümesi,

d) Doktora diplomasına esas teşkil eden doktora tezinin ciltli bir örneği ile elektronik ortamda kaydı,

e) Türkiye’de doktoraya kabul için aranan dil yeterliliğini sağladığına ilişkin belge,

f) Özgeçmiş,

g) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

(2) Doktora eğitiminin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınan yüksek öğretim kurumlarında örgün eğitim yöntemiyle alınmış olması şarttır.

Denkliğine başvurulabilir doktora programlarımızla ilgili bilgi almak için lütfen randevu alınız.

Uzaktan Doktora’yı kimler tercih etmelidir? Örgün Doktora’yı kimler tercih etmelidir?
 • Geçimini üniversiteden temin etme imkanı olmayanlar
 • Çok yoğun çalışan profesyoneller
 • Yılların tecrübe birikimini, kendisinden sonraki kuşaklara bilimsel bir çalışma ile, bilime katkı yaparak aktarmak isteyenler
 • Alanında derinleşmek ve uzmanlaşmak isteyenler
 • ALES, YDS ve benzeri sınavlara zaman ayıramayanlar
 • Devam mecburiyetini yerine getiremeyenler

 

 •  Türkiye’de kamusal beklentileri olanlar
 • Türkiye’de akademik hiyerarşide yer almak isteyenler
 • Doktora Eğitim Süresi
 • Doktara eğitimi/programı ülkemizde YÖK’e bağlı üniversiteler de yapıldığında; yüksek lisans programından sonra en az 4 yıl süreyi gerektirir. Temsilciliğini yaptığımız üniversitelerde bu süre uzaktan eğitim ile ya da örgün 3 yıldır. 
 • Doktora Programı Ücretleri Ne Kadar?
 • Doktora programları ücretleri üniversitelere göre değişmektedir. Detaylı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
 • * Notlar: Doktora ünvanı Latince kök ‘doctare’ kelimesinden gelmektedir yani öğreten kişi öğretme becerisi belgesi olan kişi, olarak anılır, kaynak wiki, Akademik hiyerarşi de yer alan; Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi ünvanlar; çalıştığı kurumların verdiği ünvanlar olduğu için kişi kurumdan ayrıldığında geriye Dr ünvanı kalır.
Yazar Hakkında
2003 yılında Londra ve İstanbul merkezli olarak kurulan Turkuaz Yurtdışı Eğitim her yaştan öğrenciye, Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı & Kariyer Koçluğu hizmeti sunmaktadır. Turkuaz Yurtdışı Eğitim, dünya çapında kalitesini ispatlamış yüzlerce dil okulu, kolej ve üniversitenin resmi Türkiye temsilcisidir.

Cevapla

*

captcha *